DIPLOMA IN IT SYSTEM SUPPORT

Sejajar dengan perkembangan dunia IT, Diploma in IT System Support (DITSS) Kolej UNITI  menjadi bidang yang sangat penting dan berdaya saing untuk membangun dan memperbaiki negara. Melalui program ini, pelajar akan didedahkan kepada aspek utama yang meliputi bahasa pengaturcaraan berasaskan web dan antara muka serta pengurusan data. Di samping itu, para pelajar akan berpeluang untuk mempelajari kursus-kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Reka Bentuk Grafik, Keselamatan Komputer dan lain-lain dengan menggunakan perisian komputer yang dikemas kini berdasarkan keperluan semasa dalam bidang IT. Pembangunan sukatan pelajaran DITSS merangkumi keperluan semasa dan dilengkapi dengan Linux Professional Institute Certification (LPIC) untuk Linux Essentials dan ujian 101 dan 102 diiktiraf oleh Institut Profesional Linux (LPI) sebagai nilai tambah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri mereka untuk dunia kerja.

Lulus SPM dengan TIGA (3) kredit termasuk Bahasa Malaysia dan Matematik
Mempunyai sijil dalam bidang yang berkaitan dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan
Malaysia

PELUANG KERJAYA : Bidang termasuk Teknologi Maklumat, IT System Support Technician, Linux Junior System Engineer, Sains Komputer, Multimedia, Web Developer, Pendidikan & lain-lain.
– Selain itu, Graduan yang berkemahiran mengajar & menghasilkan produk Networking
.
 
PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Network Technology, Sains Komputer, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan Perisian, Computer Education, Keselamatan Rangkaian atau Keselamatan Sistem Komputer

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A9161
(R/481/4/0297)
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Pengaturcaraan Komputer
 •   Pengenalan Kepada Teknologi Maklumat
 •   Organisasi Komputer
 •   Foundation English
 •   Pengajian Malaysia 2
 •   Pendidikan Islam / Manusia Dan Agama

Semester 2

 • Sistem Pengoperasian
 •    Pengaturcaraan Visual Basic
 •    Matematik Diskrit
 •    Keusahawanan
 •    Intermediate English
 •    Kokurikulum 1
 •    Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif / Bahasa Kebangsaan

Semester 3

 • Data Komunikasi dan Rangkaian
 •   Pengaturcaraan Berorentasikan Objek
 •   Permodelan Pangkalan Data
 •   Sijil Profesional Linux Essentials 
 •   Asas Fotografi / Penerbita Desktop
 •   English for Academic Purposes

Semester 4

 • Pengaturcaraan Internet
 • Sijil Profesional Linux Server Tahap I – Modul LPI 101
 • Sistem Multimedia / Sekuriti Web
 • Professional Communication
 • Kokurikulum 2
 • Etika Dan Moral Di Malaysia

Semester 5

 • Rangkaian dan Perkakasan Komputer
 •   Rekabentuk dan Analisis Sistem
 •   Pengurusan Projek 
 •   Sijil Profesional Linux Server Tahap I - Modul LPI 102
 •   Pembangunan Aplikasi Mobil / Internet dan Cloud Computing
 •   Khidmat Sosial

Semester 6

 • Latihan Industri