DIPLOMA PENGURUSAN MUAMALAT

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan ini memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas Kewangan Islam. Pelajar juga boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan secara praktik prinsip kewangan Islam di dunia realiti. Apabila program selesai, pelajar akan memiliki kemahiran industri yang sedia ada dan pengetahuan akademik yang akan memberi mereka kelebihan untuk berjaya dalam industri Kewangan Islam.

 

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat TIGA (3) kredit dan lulus Matematik dan Bahasa Arab.

(Syarat lulus Bahasa Arab akan diganti dengan KELAS INTENSIF BAHASA ARAB kepada yang tidak mengambil Bahasa Arab peringkat SPM)

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Perbankan, Ekonomi / Kewangan, Pengurusan Harta Islam (zakat, faraid, wakaf, takaful), Insurance dan lain-lain.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :

– Ijazah Sarjana Muda Kewangan & Perbankan Islam, Ijazah Sarjana Muda Perbankan
dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat, Ijazah Sarjana Muda
Pengurusan Risiko dan Insuran, Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat,
Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A 9289
R/340/4/0084
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Tasawur Islam
 • Introduction to Economics
 • Bahasa Arab Perdagangan I
 • Principle of Marketing
 • Principle of Management
 • Business Communication I
 • Etika & Moral di Malaysia

Semester 2

 • Bahasa Arab Perdagangan II
 • Business Communication II
 • Ko-Kurikulum
 • Fiqh Muamalat
 • Business Mathematics
 • Fundamentals of accounting
 • Pengenalan Sistem Kewangan Islam

Semester 3

 • Business Statistics
 • Usul Fiqh
 • Pengajian Malaysia
 • Fundamentals of Finance
 • Islamic Accounting
 • Computer Application in Business
 • Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif

Semester 4

 • Qawaid Fiqhiyyah
 • Fundamentals of Takaful
 • Islamic Banking
 • Ekonomi Islam
 • Commercial Law
 • Finance of International Trade

Semester 5

 • English for Academic Purposes 3
 • Islamic Banking Operations
 • Investment Management
 • Lending Assessment Management
 • Islamic Management
 • Khidmat Sosial

Semester 6

 • Latihan Industri