DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

Antara salah satu aspek yang sangat penting di dalam sektor pelancongan adalah kemampuan industri untuk memberikan pengalaman yang mengasyikkan sewaktu  melancong di dalam dan di luar negara. Melalui program ini, pelajar dapat memperolehi pengetahuan asas serta kemahiran yang mereka perlukan untuk bekerja di dalam industri dan pengetahuan tambahan dalam bidang Pelancongan Mesra Muslim. Pelajar juga bakal mempunyai kemahiran dalam pengurusan seperti dalam bidang pemasaran, sumber manusia, kepimpinan dan kemahiran menggunakan komputer. Selain itu, pelajar juga berpeluang untuk melawat tempat-tempat pelancongan di dalam negara. Program ini dijalankan selama 6 semester dalam tempoh masa 3 tahun merangkumi pelbagai kursus seperti penginapan, makanan, pelancongan extreme dan rekreasi, pengurusan acara, pengangkutan, tempat tarikan, perkhidmatan pelancongan dan perniagaan berkaitan pelancongan.

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek
(** Pelajar muslim sahaja).

PELUANG KERJAYA :
Sektor ini menawarkan peluang kerjaya yang baik memandangkan industri ini telah
berkembang pesat dan popular. Industri ini memerlukan generasi muda dan dinamik
serta berpengetahuan dan berkemahiran.

Bidang Kerjaya merangkumi sektor Pelancongan, Industri Restoran, Perkhidmatan Terurus, Pengurusan Penginapan.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :

Boleh menyambung ke Ijazah Pengurusan Pelancongan atau manamana program
berkaitan dengan pengurusan hospitaliti di Universiti Awam atau Swasta.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA 3479
(N/812/4/0066)
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Tasawur Islam 
 • Introduction to Economics
 • Arabic Language (Business) I
 • Principle of Marketing
 • Principle of Management
 • Business Communication I
 • Etika & Moral di Malaysia

Semester 2

 • Computer Application in Business
 •    Bahasa Arab II /Mandarin Pelancongan
 •    Ko-kurikulum II
 •    Tourism in Malaysia
 •    Travel & Tour Operations
 •    Tourism Professional Development
 •    Recreational Tourism

Semester 3

 •   Principles of Tourism Marketing
 •    Front Office Operation
 •    Tour Guiding Principles
 •    Tourism Communication I
 •    Pengajian Malaysia
 •    Fiqf Al-Safar

Semester 4

 • Visitor Interpretation Techniques
 •    Event Management
 •    Tourism Geography
 •    Hosting Muslim Travellers
 •    Tourism Entrepreneurship Development
 •    Tourism Communication II
 •    Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

Semester 5

 •    Tourism Law
 •    Community Based Tourism
 •    Etika dan Moral di Malaysia
 •    Tourism Project
 •    Khidmat Sosial
 •    Global Distribution System

Semester 6

 • Latihan Industri