Diploma Pengurusan Perniagaan memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan dalam Pengurusan Teknologi, Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan).

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) /Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran Sejarah.

SYARAT KHAS PROGRAM

i. Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) /setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian (GRED C) termasuk Bahasa Melayu dan dalam mata pelajaran Matematik dan Satu (1) daripada mata pelajaran yang lain DAN
Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
ATAU
ii. Lulus Sijil Politeknik /Sijil Kolej Komuniti/ Sijil yang diiktiraf setaraf dengannya serta berkaitan dengan program Diploma yang dipohon dengan memperolehi purata nilai kumulatif (PNGK) minimum 2.00
ATAU
iii. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi purata mata nilai kumulatif (PNGK) minimum 2.00
ATAU
1v. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian (Gred C) termasuk mata pelajaran Matematik dan DUA (2) mata pelajaran yang lain
ATAU
Kelayakan lain yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia.

 

PELUANG KERJAYA :
-Pelajar boleh melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang seperti Sarjana Muda PengurusanTeknologi, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Sumber Manusia, Pemasaran dan Pengurusan Operasi), Sarjana Muda Ekonomi, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Pendidikan (Pengurusan) di dalam atau luar negara universiti.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
MQA/PA 13085
(N/345/4/1163)
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Tahun 1

Appreciation for Ethics and Civilization / Malay Language for Communication 1

Introductory Academic English

Principles of Management, Principles of Microeconomics

Business Accounting

Microcomputer Application

Science

Technology Mankind

Intermediate Academic English

Principles of Marketing

Principles of Macroeconomics

Technology Management

Business Mathematics

 

Tahun 2

Graduate Success Attributes

Co-curriculum and Service Learning

Introduction to Operation Management

Business Statistics

Introduction to Finance

Organizational Behavior

Quality Management

Interpersonal Communication

Technology Entrepreneurship

Management Information Systems

Manufacturing Process

 

Tahun 3

Production and Planning Control

Human Resource Management

Commercial Law

Technology Commercialization

Research Development and Innovation

Industrial Training

Industrial Training Report