DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

 Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan Islam yang menyentuh bidang akidah, tajwid dan tilawah, fiqh sirah juga tafsir. Pembelajaran secara teori juga  amali yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar contohnya cara bacaan Al-Quran serta teknik mengajar bahasa arab dapat membentuk peribadi muslim yang lebih baik. Diploma Pendidikan Islam Sekolah Rendah direka sesuai dengan teknik pengajaran berorentasikan pendidikan universal juga pembentukan pemantapan kendiri yang meluas sejajar dengan keperluan industri pendidikan Islam sekolah rendah.
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau setara dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran, ATAU
 2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana –mana mata pelajaran atau yang setara dengannya. ATAU
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred Maqbul atau yang setaraf dengannya. ATAU
 4. Lulus SKM Tahap 3 dan lulus SPM dengan satu (1) kredit ATAU
 5. Sijil atau yang setaraf dengannya.

 

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan Islam seperti Jabatan Agama Islam,
Keusahawanan Latihan (Tuisyen), Pengurusan Pendidikan, Guru di sekolah rendah
kerajaan atau swasta, guru KAFA dan Khidmat sosial dari sudut pendidikan islam.


PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

– Boleh sambung ke peringkat ijazah Pendidikan Islam Sekolah Rendah di UKM, UPSI, UM,

KUIM, Institusi
Perguruan Islam, KUIS dan lain-lain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA 4075
(N/145/4/0051)
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Falsafah Pendidikan
 • Foundation english
 • Fiqh Ibadat I
 • Akidah
 • Tajwid & Tilawah
 • Etika & Moral di Malaysia

Semester 2

 • Psikologi Pendidikan
 • Teknologi Pendidikan
 • Fiqh Ibadat II
 • Jawi
 • Bahasa Arab Asas
 • Intermediate English

Semester 3

 • Pengurusan GERKO
 • Pedagogi
 • Pengukuran & Penilaian Pendidikan
 • Fiqh Sirah
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • English for Academic
 • Pengajian Malaysia 2

Semester 4

 • Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif / Bahasa Kebangsaan
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Nasyid
 • Hafazan
 • Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab
 • Akhlak
 • Professional Communication

Semester 5

 • Badan Beruniform
 • Kepelbagaian Pelajar & Adaptasi Pengajaran
 • Tasawur Islam
 • Tafsir
 • Kaedah Pengajaran & Pendidikan Islam
 • Pengantar Pemikiran Kritis & Kreatif
 • Khidmat Sosial

Semester 6

 • Latihan Industri