DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (KUKB)

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

Lulus SPM dengan TIGA (3) kredit kepujian termasuk Bahasa arab atau pengajian islam

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan, Hakim Syarie, Peguam Syariah, Pegawai Penguatkuasaan, Pegawai Hal Ehwal islam,

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

– Bidang yang boleh sambung tertumpu kepada 3 bidang utama pengajian islam iaitu
Shariah, Usuluddin dan Bahasa Arab

– Kelebihan kepada pelajar lepasan STAM untuk sambung ke Timur Tengah.Selain itu
bidang lain yang seperti Ijazah Sarjana Muda Undang-undang, Da’wah & Pengurusan
Islam, Shariah Gunaan.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA1170
(R2/221/4/0015) 12/2021
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Asasiyyat Fi Al-aqidah
 • Ulumal-Hadith
 •  Pengajian Malaysia 1/Bahasa Melayu Komunikasi
 • Pengantar Psikologi
 • Foundation English Skills
 • Sintaksis & Morfologi
  Bahasa Arab 1
 • Kemahiran Al-Quran

Semester 2

 • Al-Madkhal Fi Al-Fikr AlIslami
 • General English Proficiency 1
 • Psikologi Sosial
 • Sintaksis & MorfologiAsas
  Bahasa Arab 2
 • Ulum Al-Quran
 • Ko-Kurikulum (Sukan/Bakat)
 • Bahasa kebangsaan /Kemahiran Komputer /Asas Keusahawanan

Semester 3

 • Nizam Al-Ibadah
 • Sintaksis & Morfologi
  Asas Bahasa Arab 3
 • Al-firaqAl-Islamiyah
 • Madkhal Al-Syariah
 • Pengajian Islam
 • Ekonomi Islam

Semester 4

 • Nizam al-Usrah
 • Usul Al-Fiqh
 • Nizam Al-Hukm
 • Metodologi Penyelidikan
 • Program Latihan Praktis/ Asas
  Ketenteraan / Program Mukhayyam / Semarak Ramadhan

Semester 5

 • Nizam Al-Jinayat
 • Al-Qawaied AlUsuliyyah
 • Nizam Al-Muamalat
 • Usul Al-dakwah
 • Al-Sirah Nabawiyah
 • Latihan Ilmiah

Semester 6

 • Al-Qawaied AlFiqhiyah
 • Ayat WaAhadith Alahkam
 • Manahij AlMufassirin
 • Manahij Fuqaha’