DIPLOMA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL

Diploma Pengurusan Industri Halal memberi tumpuan kepada pembangunan pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di industri yang berbeza di Malaysia terutama operasi perkhidmatan makanan dan pengurusan serta penyediaan perkhidmatan terbaik kepada tetamu. Ia adalah disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan kebolehan dalam menyediakan perkhidmatan halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan gambaran industri halal di Malaysia. Pelajar akan dipersiapkan dengan asas yang kukuh Eksekutif Halal dalam pelbagai bidang di industri Halal

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek

ATAU

ii. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C(NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran;
ATAU
iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul;
ATAU
iv. Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
ATAU
v. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap 3,MQF) dalam bidang yang berkaitan.

ATAU

vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan, Pengilangan atau Perkhidmatan
(makanan atau bukan makanan)
.
Selain itu, graduan boleh memilih kerjaya sebagai Audit Halal, Eksekutif Halal,
Penyembelih
Halal, Produk & Perkhidmatan Halal, Usahawan, Pengawal Kualiti,Inspektor Kesihatan/Pengawal Pemakanan, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pengurus restoran, Pengurus Peruncitan Makanan.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal KUIS / UiTM (lulus Bahasa Arab SPM) atau Ijazah Pengurusan, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Makanan [UiTM], Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal) [USIM], Sarjana Pengurusan Produk Halal [UPM, Doktor Falsafah (PhD) Industri Halal [UIAM] dan lain-lain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA 2187
(N/345/4/0339)
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 •  Akidah Islamiyyah
 •    Pengantar Halal dan Haram dalam Islam
 •    Ko-kurikulum
 •    Bahasa Arab Perdagangan I
 •    Principle of Management
 •    Fundamentals of Information Technology

Semester 2

 •  Usul Fiqh
 •    Bahasa Arab Perdagangan II   
 •    Business Communication I
 •    Bahasa Kebangsaan
 •    Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif
 •    Asas Keusahawanan
 •    Fundamentals of Halal Industry
 •    Halal Law and Regulations

Semester 3

 • Qawaid Fiqhiyyah
 •   Business Communication II
 •   Fiqh Al-Tathir
 •   Sanitation and Hygienic Practice
 •   Halal Quality and Certification Procedure
 •   Etika dan Moral di Malaysia

Semester 4

 • Introduction to Halal Ingredients in Food Processing
 •   Halal Slaugthering
 •   Pengajian Malaysia 2
 •   Fiqh Muamalat
 •   Islamic Organizational Behavior
 •   Islamic Financial System

Semester 5

 • Supplementary Operation in Processing Halal Ingredient
 •   Halal Industry Services
 •   Halal Cosmetics and Pharmaceuticals
 •   Halal Internal Auditing
 •   Ekonomi Islam
 •   Halal Marketing
 •   Khidmat Sosial

Semester 6

 • Latihan Industri