DIPLOMA PSIKOLOGI (KUKB)

Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosial juga peribadi. Pembelajaran secara teori, kajian lapangan juga pra amali dapat diaplikasikan dalam setting sebenar di industri kaunseling. Diploma Psikologi Kaunseling direka sesuai dengan trend dan hala tuju bidang psikologi yang telah mula melalui fasa pengkhususan dan industi yang sangat luas.

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek

PELUANG KERJAYA :

 • Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan,Psiologi, Kaunseling,Komunikasi dan Dakwah / Motivasi, Pencegahan & Penguatkuasaan serta pentadbiran.
 • Graduan juga boleh memasuki bidang perkerjaan sektor kerajaan dimana setiap unit jabatan mempunyai unit kaunseling /Psikologi. Pelajar dapat memahirkan diri dari segi teori & latihan

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
Ijazah Sarjana Muda iaitu Kaunseling, Pendidikan Bimbingan Kaunseling, Psikologi, Psikologi Sukan, Pendidikan Awal Kanak2, Sains Pembangunan Manusia, Sains Pembangunan Manusia, Psikologi Industri, Pendidikan Pra Sekolah, Sains Sosial (Psikologi), Kerja Sosial, Pendidikan Khas atau Psikologi

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA 1169
(r2/311/4/0001) 12/2021
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Pengantar Psikologi
 • Prinsip Bimbingan dan Kaunseling
 • Foundation English Skills
 • Kemahiran Al-Quran 1
 • Pengajian Malaysia/ Bahasa Melayu Komunikasi
 • Psikologi Perkembangan
 • Perkahwinan & Kekeluargaan

Semester 2

 • Psikologi Sosial
 • Psikologi Personaliti
 • Fiqh Ibadah
 • General English Proficiency
 • Kemahiran Al-Quran 2
 • Psikologi Abnormal
 • Bahasa Kebangsaan A / Kemahiran Komputer / Asas
  Keusahawanan

Semester 3

 • Pengantar Statistik
 • Psikologi Personel
 • Bahasa Arab 1
 • Pengajian Islam
 • Interactive Comunication Skills
 • Psikologi Industri & Organisasi
 • Kemahiran Asas & Teknik Kaunseling¬†

Semester 4

 • Teori Kaunseling & Psikoterapi
 • Pengantar Syariah Islam
 • Psikologi Komunikasi
 • Bahasa Arab 2
 • Case Study & Report Writing
 • Metodologi Penyelidikan
 • Sukan/Bakat

Semester 5

 • Modifikasi Tingkahlaku
 • Pengenalan Alat Pengukuran Psikologi
 • Dakwah & Metodologi
 • Projek Penulisan Ilmiah (Tesis)
 • Teori Perkembangan Kerjaya
 • Program Latihan Praktis / Asas
  Ketenteraan / Program Mukhayyam / (MPU 4)

Semester 6

 • Latihan Industri