DIPLOMA PENGURUSAN MUAMALAT (KUKB)

Pertumbuhan industri Kewangan Islam semakin berkembang dengan pesat, dan ini memerlukan lebih ramai graduan dalam industri ini. Diploma Pengurusan Muamalat memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, dengan tumpuan kepada asas-asas Kewangan Islam. Pelajar juga boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan secara praktik prinsip kewangan Islam di dunia realiti. Apabila program selesai, pelajar akan memiliki kemahiran industri yang sedia ada dan pengetahuan akademik yang akan memberi mereka kelebihan untuk berjaya dalam industri Kewangan Islam.

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek dan LULUS Matematik

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Perbankan, Ekonomi / Kewangan, Pengurusan Harta Islam (zakat, faraid, wakaf, takaful), Insurance dan lain-lain.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
Ijazah Sarjana Muda Kewangan & Perbankan Islam, Ijazah Sarjana Muda Perbankan dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insuran, Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat,
Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA3631
(R/340/4/0261) 07/2023
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

  • Tasawur Islam
  • Introduction to Economics
  • Ko-kurikulum 1
  • Bahasa Arab
   Perdagangan 1
  • Usul Fiqh
  • Prinsip Pemasaran
  • Prinsip Pengurusan
  • Pengajian Malaysia

Semester 2

 • Aplikasi Komputer
  Dalam Perniagaan
 • Bahasa Arab
  Perdagangan 2
 • Ko-kurikulum 2
 • Fiqh Mualamat
 • Ekonomi Islam
 • Matematik Perniagaan
 • Accounting 1

Semester 3

 • Statistik Perniagaan
 • Fundamentals of Takaful
 • Fundamentals of Finance
 • Pengenalan Sistem
  Kewangan Islam
 • Komunikasi Perniagaan 1
 • Asas Keusahawanan
 • Accounting 2
 • Bahasa Kebangsaan

Semester 4

 • Perbankan Islam
 • ┬áPengurusan Islam
 • Qawaid Fiqhiyyah
 • Komunikasi Perniagaan 2
 • Undang-Undang Komersil
 • Kewangan Dalam
  Perdagangan Antarabangsa
 • Pengajian Islam

Semester 5

 • Operasi Perbankan
  Islam
 • Pengurusan Pelaburan
 • Penilaian & pengurusan
  Pinjaman
 • Komunikasi Profesional

Semester 6

 • Latihan Industri