DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (KUKB)

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek.

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan/Asuhan, Keusahawanan (Tadika/Taska),
Pengurusan Pendidikan, Psikologi Kanak-kanak, Pelukis atau penulis buku cerita kanak-
kanak, Pereka alat bantu mengajar dan permainan kanak-kanak, Penolong pegawai
pendidikan,Penolong pegawai kebajikan masyarakat (kanak-kanak).

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
 
Boleh sambung ke peringkat ijazah Pendidikan Awal Kanak-kanak di UKM, UPSI, UNITAR,
UMS, KUIS, KUIM, MSU dan lain-lain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA1793
(R/143/4/0033) 05/2023
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Guru & Alam Pendidikan
 • Falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Foundation English Skills
 • Tumbesaran & perkembangan awal kanak-kanak
 • Pengajian Malaysia
 • Kemahiran Quran 1
 • Ko-k (bakat)

Semester 2

 • Matematik awal kanak-kanak
 • English for young learner
 • Sains untuk kanak-kanak
 • Aktiviti pengajaran sosio emosi untuk kanak-kanak
 • Pendekatan & teknik pengajaran & pembelajaran
 • Asas keusahawanan/Kemahiran Komputer /Bahasa Kebangsaan

Semester 3

 • Aktiviti fizikal peringkat Awal Kanak-Kanak
 • Perancangan Aktiviti Kerohanian & Moral
 • Perancangan Aktiviti Perkembangan
  Bahasa & Komunikasi
 • Pengajian Islam
 • Bahasa Arab 1
 • Ko-k (sukan)
 • Kemahiran Quran 2

Semester 4

 • Seni & Muzik Awal Kanak-kanak
 • Keselamatan, kesihatan & nutrisi utk Kanak-kanak
 • Teknologi untuk kanak2
 • Perancangan Persekitaran Pusat
  Kanak-kanak
 • Ibubapa,sekolah & komuniti
 • Bahasa Arab 2

Semester 5

 • Perancangan & pembangunan
  kurikulum pendidikan awal kanak-kanak
 • Pengesanan perkembangan kanak-kanak
 • Pengurusan Keusahawanan Pusat
  Pendidikan kanak-kanak
 • Kanak-kanak & keperluan khas
 • Pengurusan tingkahlaku kanak-kanak
 • MPU 4

Semester 6

 • Latihan Industri