DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian termasuk pengajian islam dan LULUS Bahasa
Malaysia

PELUANG KERJAYA :
Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan, Hakim Syarie, Peguam Syariah, Pegawai Penguatkuasaan, Pegawai Hal Ehwal islam,

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

– Bidang yang boleh sambung tertumpu kepada 3 bidang utama pengajian islam iaitu
Shariah, Usuluddin dan Bahasa Arab

– Kelebihan kepada pelajar lepasan STAM untuk sambung ke Timur Tengah.Selain itu
bidang lain yang seperti Ijazah Sarjana Muda Undang-undang, Da’wah & Pengurusan
Islam, Shariah Gunaan.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A 5505
KR10659
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 •  Fiqh Ibadat
 •    Pengenalan Bahasa Arab 1
 •    Asas Aqidah
 •    Hadith
 •    Ulum Al Quran
 •    Pengenalan Tajwid & Hafiz Al Quran
 •    Pengenalan Hadharah Islamiyyah

Semester 2

 • Pengenalan Ilmu Nahu
 •    Hadith Hukum
 •    Pengenalan Usul Fiqh
 •    Mustolah Hadith
 •    Aqidah
 •    English for Academic Purposes 1
 •    Tajwid & Hifz Al Quran

Semester 3

 • Media Design and Publishing 
 • New Media & Social Network
 • Basic Broadcasting
 • Media Writing
 • Keusahawanan
 • English for Academic Purposes II

Semester 4

 •  Sarf
 •    Pengantar Ilmu Tafsir
 •    Tarikh Tasyri’
 •    English for Academic Purposes III
 •    Bahasa Kebangsaan
 •    Pengenalan Fiqh Perbandingan
 •    Pengenalan Teknologi Maklumat
 •    Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 2

Semester 5

 • Fiqh Munakahat
 • Introduction of Balaghah
 • Tafsir Ahkam 
 • Siasah Syaríyyah
 • Komunikasi Profesional
 • Islamic Management
  Property / Fiqh Muqoran
 • Tajwid & Hifz Al Quran Juzu’ III

Semester 6

 • Fiqh Jinayat
 •    Balaghah
 •    Qawaid Fiqhiyyah
 •    Faraidh
 •    Application of Information Technology
 •    Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 4