DIPLOMA IN LOGISTIC & SUPPLY CHAIN (UNITI-RANACO)

Melahirkan graduan yang berkualiti, berilmu dan kompeten dalam Industri maritim terutamanya dalam biding logistik dan rantaian bekalan.

Program ini mendedahkan pelajar tentang kaedah dan strategi dalam proses logistik Dan rantaian bekalan yang lebih efektif dan strategik.

Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek 

ATAU

Lulus kelayakan-kelayakan yang diiktiraf SETARA

.

PELUANG KERJAYA :
-Seafarer, Warehousing Supervisor

-Forwarding /Logistic , Ship Agent, Ship Crew, Marine Department Officer, Fisheries Department Officer, Royal Customs Of Malaysia Officer

-The Malaysian Maritime Enforcement Agency Officer and any related career.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
Pelajar boleh sambung di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu,
Universiti Teknologi Mara, USIM dan lainlain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A8790
(R2/840/4/0012) 05/2023
2 Tahun 6 Bulan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

Logistic & The Supply Chain

Procurement &  Supply Management

Semester 2

Demand Management & Customer Services

International Trade

Semester 3

Protective Packaging and Material Handling

Semester 4

Logistic Supply Chain & Information System

Transportation Management 

Semester 5

  • Khidmat Sosial
  • Islamic Financial System
  • Halal l Auditing & Trouble Shooting in Manufacturing
  • Product Development & Innovation
  • Halal and Quality Assurance in Manufacturing
  • Introduction to OSH & Legislation

Semester 6

  • Latihan Industri