DIPLOMA IN MARINE CARGO SURVEYING (UNITI – RANACO)

Melahirkan graduan yang berkualiti, berilmu, dan kompeten dalam Survey Dan Inspection Management, Perkapalan, Logistik dan Pengangkutan, dan import export. 

Program ini memberi pengkhususan  kepada pemeriksaan kapal, pengendalian kargo dan kontena serta pengurusan pelabuhan.

Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek 

ATAU

Lulus kelayakan-kelayakan yang diiktiraf SETARA

.

 

PELUANG KERJAYA :

Warehousing Supervisor, Ship Agent, 

Forwarding Logistics, Adjusters, Assistant Operations

Ship Crews, Marine Surveyor, Marine Inspector (Insurance), Marine Department Officer, Fisheries Department Officer

Royal Customs Of Malaysia Officer, The Malaysian Maritime Enforcement Agency Officer and any related career.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A10687
(R2/525/4/0057) 09/24
2 Tahun 6 Bulan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

Commercial Law

Marine Cargo Operation

Marine Safety

Semester 4

Damage Cargo Claim

Containerisation

Ship Science

Semester 2

Marine Cargo Survey Practices I

Marine Insurance

Shipping Practices

Semester 5

Carriage Of Cargoes by Seas

Loading Master

Shipping economic

Maritime Knowledge & Report Writing

Semester 3

Maritime Law & Convention

Dry Bulk & Tanker Operation

Semester 6

  • Industrial Training