DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH (UNITI – RANACO)

Melahirkan graduan yang berkualiti, berilmu dan kompeten untuk menceburkan diri dalam bidang pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Program ini mendapat perakuan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKPP).

Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit kepujian dalam mana-mana subjek termasuk Matematik ATAU satu matapelajaran Sains (Biologi/ Kimia/  Fizik / Sains Am)

Lulus Bahasa Inggeris

ATAU

Lulus kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf SETARA

PELUANG KERJAYA :
-Occupational Safety & Health Officer

-Safety and Health Manager

-Safety and Health Supervisor

-Safety & Health Assistant 

-Assistant of Safety & Health Officer

-Auditor

-Safety & Health Negotiator

-Safety Chemical 

-Health Risk Assessor

-Authorized Gas Tester

-Instructor and any related career

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
- Pelajar boleh sambung di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu,
Universiti Teknologi Mara, USIM dan lain-lain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A10688
(R2/862/4/0034) 08/2024
2 Tahun 6 Bulan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1
 • Human Anatomy and Physiology
 • Introduction To Taxicology
 • Emergency Response & Planning 
 • OSH Risk Management
 • Fire Safety
 • Introduction To Ergonomics
Semester 2
 • Machinery Safety
 • Accident Investigation
 • Workplace Inspection
 • OSH surveillance & monitoring
Semester 3
 • OSH in Construction
 • Introduction To Process Safety
 • OSH Communication
Semester 4
 • Occupational Diseases & Control
 • Introduction To Occupational Safety
 • Introduction To Occupational Health

 

Semester 5

Hazardous Substance

 

Semester 6
 • Industrial Training