DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH (UNITI – RANACO)

Melahirkan graduan yang berkualiti, berilmu dan kompeten untuk menceburkan diri dalam bidang pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Program ini mendapat perakuan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKPP).

Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek termasuk Matematik ATAU satu matapelajaran Sains (Biologi/ Kimia/  Fizik / Sains Am)

Lulus Bahasa Inggeris

ATAU

Lulus kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf SETARA

PELUANG KERJAYA :
-Occupational Safety & Health Officer

-Safety and Health Manager

-Safety and Health Supervisor

-Safety & Health Assistant 

-Assistant of Safety & Health Officer

-Auditor

-Safety & Health Negotiator

-Safety Chemical 

-Health Risk Assessor

-Authorized Gas Tester

-Instructor and any related career

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
Pelajar boleh sambung di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu,
Universiti Teknologi Mara, USIM dan lainlain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A10688
(R2/862/4/0034) 08/2024
2 Tahun 6 Bulan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Human Anatomy and Physiology
 • Introduction To Taxicology
 • Emergency Response & Planning 
 • OSH Risk Management
 • Fire Safety
 • Introduction To Ergonomics

Semester 2

 • Machinery Safety
 • Accident Investigation
 • Workplace Inspection
 • OSH surveillance & monitoring

Semester 3

 • OSH in Construction
 • Introduction To Process Safety
 • OSH Communication

Semester 4
 • Occupational Diseases & Control
 • Introduction To Occupational Safety
 • Introduction To Occupational Health

 

Semester 5

Hazardous Substance

 

Semester 6

 • Industrial Training