DIPLOMA IN MARITIME MANAGEMENT (UNITI-RANACO)

Melahirkan graduan yang berkualiti, berilmu, dan kompeten dalam Industri maritim seperti Pengurusan pelabuhan, perkapalan, logistik, pengangkutan, agen perkapalan, pergudangan dan perdagangan antarabangsa (import/export). 

Program ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang prosedur sebenar pengurusan dalam sektor maritim seperti pengurusan pelabuhan, perkapalan, pengendalian kargo serta perdagangan antarabangsa.

.

Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek 

ATAU

Lulus kelayakan-kelayakan yang diiktiraf SETARA

.

PELUANG KERJAYA :
– Documentation Clerk/Executive, Designated Person, Marine Underwriter (Insurance), Ship Crews, Consultant, Assistant Operations, Ship Agent, Forwarding / Logistics, Warehousing Supervisor, Marine Department Officer, Fisheries Department Officer, Royal Customs Of Malaysia Officer, The Malaysian Maritime Enforcement Agency Officer and any related career.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
Pelajar boleh sambung di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu,
Universiti Teknologi Mara, USIM dan lainlain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A10100
(R2/345/04/0978) 07/2024
2 Tahun 6 Bulan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

Marine Terminology Ship Operations Marine Survey

 

Semester 2

Marine Insurance, Marine Cargo Operation

Semester 3

Marine Law & Convention

Terminal Operation  & Port Management 

Semester 4

Containerization

Law Of The Sea

Ship Broker & Charter

Semester 5

Logistics & Forwarding

Marine Safety

Shipping Economy

Semester 6

  • Industrial Training