DIPLOMA IN MARITIME MANAGEMENT (UNITI-RANACO)

Melahirkan graduan yang berkualiti, berilmu, dan kompeten dalam Industri maritim seperti Pengurusan pelabuhan, perkapalan, logistik, pengangkutan, agen perkapalan, pergudangan dan perdagangan antarabangsa (import/export). 

Program ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang prosedur sebenar pengurusan dalam sektor maritim seperti pengurusan pelabuhan, perkapalan, pengendalian kargo serta perdagangan antarabangsa.

.

Lulus SPM/SPMV dengan 3 kredit kepujian dalam mana-mana subjek 

ATAU

Lulus kelayakan-kelayakan yang diiktiraf SETARA

.

PELUANG KERJAYA :
- Documentation Clerk/Executive, Designated Person, Marine Underwriter (Insurance), Ship Crews, Consultant, Assistant Operations, Ship Agent, Forwarding / Logistics, Warehousing Supervisor, Marine Department Officer, Fisheries Department Officer, Royal Customs Of Malaysia Officer, The Malaysian Maritime Enforcement Agency Officer and any related career.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
- Pelajar boleh sambung di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu,
Universiti Teknologi Mara, USIM dan lain-lain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
A10100
(R2/345/04/0978) 07/2024
2 Tahun 6 Bulan

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

Marine Terminology Ship Operations Marine Survey

 

Semester 2

Marine Insurance, Marine Cargo Operation

Semester 3

Marine Law & Convention

Terminal Operation  & Port Management 

Semester 4

Containerization

Law Of The Sea

Ship Broker & Charter

Semester 5

Logistics & Forwarding

Marine Safety

Shipping Economy

Semester 6
  • Industrial Training